Posts Tagged "rodzaje lokat"

Rodzaje lokat bankowych.

Rodzaje lokat bankowych.

Lokata bankowa polega na wpłaceniu do danego banku określonej kwoty pieniędzy, na określony wcześniej okres czasu oraz na ustalony procent. Po tym, jak minie ustalony w zawartej umowie czas, następuje odebranie naszej kwoty, która jest oczywiście powiększona o odsetki. W naszym kraju można spotkać wiele rodzajów lokat bankowych. Może to być chociażby lokata denominowana, która jest prowadzona w walutach obcych, na przykład w euro, czy dolarach. Innym rodzajem jest lokata inwestycyjna, która oprócz pewnego minimalnego progu oprocentowania daje również możliwość wzrostu oprocentowania w zależności od zmian cen instrumentów pochodnych, w które nasz bank inwestuje część środków z lokaty. Ciekawą propozycją są lokaty progresywne, w przypadku których następuje wzrost oprocentowania naszych środków w kolejnych okresach oszczędzania 09najczęsciej miesiącach). W tym przypadku dostajemy możliwość podjęcia naszych pieniędzy bez ryzyka utraty przysługujących nam odsetek. Poza tym możemy zdecydować się jeszcze na lokaty negocjowane, nocne, rentierskie, terminowe, czy antypodatkowe.

Czytaj dalej
Tagi wpisu: , .