Rekordowo niskie ceny polskich papierów dłużnych

Rekordowo niskie ceny polskich papierów dłużnych

Obligacje skarbowe albo inaczej mówiąc papiery dłużne emitowane są przez większość rządów na świecie, jest to pewnego rodzaju zapożyczanie się państwa czy to u własnych obywateli, jeżeli obligacje sprzedawane są tylko w obrocie wewnętrznym, czy to u podmiotów obcych, bowiem takie obligacje mogą kupować zarówno prywatni inwestorzy, jak też różnego rodzaju organizacje finansowe. Dla każdego rządu jest najlepsza sytuacja, kiedy obligacje są jak najniżej oprocentowane, a jednocześnie znajdują nabywców – wtedy dany rząd szybko pozyskuje środki finansowe na niezbędne potrzeby, a jednocześnie nie jest to pożyczka bardzo kosztowna. Polskie obligacje w ciągu ostatnich kilku lat są coraz niżej oprocentowane, na pewno wiąże się to z jednej strony z obniżaniem podstawowych stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, a ponadto dzięki temu, że nasza gospodarka na tle innych gospodarek europejskich rozwija się dobrze, przez co jesteśmy krajem wiarygodnych w oczach międzynarodowych organizacji finansowych i nasze obligacje cieszą się dużą popularnością.

Tagi wpisu: , .

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>