Czy ZUS przejmie pieniądze z OFE

Czy ZUS przejmie pieniądze z OFE

Od czasu utworzenia w naszym kraju Otwartych Funduszy Emerytalnych, co miało miejsce w roku 1999, wiele się zmieniło w funkcjonowaniu tych funduszy, jak i w samej reformie emerytalnej – od pewnego czasu to już nie 7,3 procent jest przekazywanych do OFE, lecz tylko 2,3 procenta, natomiast pozostałe 5 procent ZUS zatrzymuje i przeznacza na bieżące wypłaty świadczeń emerytalnych, czyniąc zapisy na specjalnych subkontach, utworzonych w tym właśnie celu dla każdego objętego ubezpieczeniem emerytalnym. Coraz więcej mówi się o tym, że rząd ma zakusy na to, by ZUS przejmował stopniowo środki zgromadzone na kontach emerytalnych przez OFE i zajmował się realizacja wypłat tej części emerytur, które przysługują osobom uprawnionym właśnie w ramach zgromadzonych w OFE środków. Takie posuniecie jest miedzy innymi argumentowane tym, że OFE nie mają żadnego instrumentu i możliwości naliczania wypłat kolejnym emerytom, którzy nabywają uprawnienia, zaś stworzenie takiej struktury będzie kolejnym uszczupleniem zgromadzonych na kontach przyszłych emerytów środków.

Tagi wpisu: , .

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>